Päivitetty 22.6.2016 ja astuu voimaan välittömästi.

Sopimus

Alempana olevat käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen B2B sopimuksen, jonka sopijaosapuolet ovat Mealston ja palveluun rekisteröity käyttäjän edustama yhtiö (jäljempänä kauppias).

Sopimuksen tulkinnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja käytäntöä, ja siltä osin kun tämä sopimus riitelee voimassaolevan lainsäädännön kanssa noudatetaan riitatilanteessa säännöstä, joka lähinnä vastaa sitä näkemystä ja tulkintaa jota Mealston esittää.

Yleistä

Mealston.com verkkopalvelu (sopimuksessa ”Mealston”, ”palvelu”, ”sivusto”) on osoitteessa www.mealston.com tai mealston.com julkaistu sivusto jonka omistaa ja hallinnoi sen omistajat (jäljempänä ”omistajan” lisäksi myös ”Mealston”).

Sivusto jakautuu kahteen toiminnallisesti eri osioon, ns. portaaliin (sopimuksessa käytetään myös termiä ”portaalisivu ja -sivusto”) ja kauppiaan osioon. Portaalissa tuodaan yleisön käyttöön ja tietouteen kauppiaan tai sellaiseksi mahdollisesti ryhtyvän yhteystiedot. Kauppiaan osiossa palvellaan kauppiasta tämän tavoitteessa hankkia ja käsitellä yleisöltä tilauksia. Yleisöllä tarkoitetaan niitä palvelun käyttäjiä joita kauppias palvelee ja joille mainontaa kohdennetaan portaalissa.

Portaalista

Portaalin tiedot ovat pääasiassa Mealstonin rekisteröimiä ja ylläpitämiä ja niissä saattaa esiintyä virheellisyyksiä. Kauppias tai sellaiseksi mahdollisesti aikova voi itse rekisteröidä, päivittää ja poistaa portaalitietojaan ensin rekisteröitymällä palveluun. Tämä ei maksa mitään.

Kauppiaan osiosta

Sivuston tarkoitus on tuoda yleisön käyttöön kauppiaan palveluun toimittama aineisto kuten esimerkiksi ruokalistat, kuvat, kuvatekstit, yhteystiedot, käyttäjätiedot ynnä muu asiaan liittyvä aineisto.

Kauppiaan tarkoituksena on myydä yleisölle tuotteitaan ja palveluitaan apunaan sivuston toiminnallisuus ja kauppiaan sinne toimittama aineisto.

Palkkiot ja maksu 2)

Kauppias maksaa Mealstonille tai määräämälleen käytön mukaan 0,50€ per yleisöltä saamansa tilaus riippumatta sen arvosta. Tilauspalkkio veloitetaan kuukausittain jälkikäteen tai heti tilityksen yhteydessä jos Mealstonin tarjoamaa maksuvälityspalvelua käytetään.

Maksuvälityspalvelu Mealstonin ja Checkout Finland Oy:n tarjoamana

Kauppias voi niin halutessaan käyttää Mealstonin ja Checkout Finland Oy:n (jäljempänä ”Checkout”) tarjoamaa maksuvälityspalvelua (jäljempänä ”maksupalvelu” ja ”maksuvälitys”) joka tarjoaa yleisölle mahdollisuuden oman valintansa mukaan maksaa ostoksensa joko verkkopankkimaksuna tai korttimaksuna.

Tilaus maksettu verkkopankkimaksuna maksaa Mealstonin palkkion lisäksi maksuvälityspalvelupalkkiota (jäljempänä ”maksupalkkio”) 0,50€.

Mikäli yleisö maksaa debit- tai credit kortilla lisätään Mealstonin tilauspalkkion ja maksupalkkion lisäksi kokonaishintaan vielä korttiyhtiön kulloinkin voimassa oleva provisio suuruusluokkaa 2% tilausarvosta (provisio vaihtelee korttityypeittäin ja -yhtiöittäin).

Maksupalvelun välityksin tehdyt tilaukset tilitetään ja maksetaan kauppiaalle seuraavana pankkipäivänä ellei muuta ole sovittu. Tilauspalkkiot, maksupalkkiot ja korttiprovisiot erääntyvät heti maksettaviksi ja ne vähennetään ja/tai kuitataan viimeistään tilityksen yhteydessä kulloinkin kauppiaalle maksettavasta summasta.

Maksuvälityspalvelu kauppiaan järjestämänä

Kauppiaalla voi ennestään olla maksupalvelu tai hän voi itse järjestää sellaisen. Tämä on kauppiaan ja maksupalvelun tarjoajan välinen asia eikä kuulu tämän sopimuksen piiriin. Sama pätee jos kauppias ei käytä maksupalveluita lainkaan. Tällöin maksut käytännössä suoritetaan käteisellä tai vaihtokauppana :).

Ks. esimerkkilaskelmat kokonaishinnasta 2)

Verot

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverottomia (Alv 0%).

Immateriaali- ja muut oikeudet

Kaikki sivuston aineisto mukaan lukien sitä mahdollistavat ohjelmat ja palvelut on tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- ja/tai muun immateriaalilainsäädännön suojaamaa. Ellei muuta ole ilmoitettu on aineisto Mealstonin omaisuutta. Kauppiaalla ei ole siihen mitään muita oikeuksia kun mitä tässä sopimuksessa on myönnetty.

Kauppiaan sivustolle toimittama aineisto ei ole Mealstonin omaisuutta eikä Mealstonilla ole minkäänlaista vastuuta siitä.

Takuut, vastuut, vaatimukset ja korvaukset

Palvelun käyttö on kauppiaalle täysin vapaaehtoista ilman mitään sidosaikoja. Palvelun toimivuudesta ei ole annettu mitään lupauksia, takuita tai muuta vastaavaa missään muodossa.

Tätä taustaa vasten ymmärtää paremmin miksi Mealston ei takaa, vastaa eikä korvaa mistään mitään kellekään koskaan. Mealston ymmärtää silti hyvän, edullisen ja laadukkaan palvelun tärkeyden toiminnan jatkuvuuden takeena. Tämä on kauppiaan paras takuu.

Kauppias vastaa yksin aineistostaan ja sivuston käytöstä aiheutuneesta kaikesta vahingosta tai muista vaateista vapauttaen omin kuluin Mealstonin tai tämän sidosryhmiä kaikesta vastuusta ja kaikista vaatimuksista.

Muuta

Kauppias myöntää Mealstonille oikeuden veloituksetta ja rajoituksetta käyttää kauppiaan liiketunnusta ja muita tunnistetietoja markkinoinnissaan. Kauppias pyrkii myös kaikin tavoin omin kuluin edistämään Mealstonin tunnetuksi tekemistä omassa markkinoinnissaan noudattaen ja käyttäen Mealstonin brändi-ohjeistusta ja -aineistoa.

Voimaanastuminen, irtisanominen ja muutokset sopimukseen sekä forum-lauseke

Sopimus astuu voimaan heti kauppiaan rekisteröitymisellä käyttäjäksi. Sopimuksen irtisanomisaika on per heti ja se toteutetaan poistamalla kauppiaan yritys- ja käyttäjätiedot. Mealstonin irtisanoessa tai purkaessa sopimuksen asiasta ilmoitetaan myös s-postitse kauppiaan palveluun rekisteröimään osoitteeseen. Sopimuksen päättyminen ei vapauta kauppiasta maksuista ja muista sopimusvelvoitteista ajalta ennen irtisanomista. Irtisanominen tai purku ei vapauta kauppiasta sopimusehdoista ja sen velvoitteista riitatilanteessa.

Kaikki muutokset sopimukseen kirjallisesti kummankin osapuolen todistettavalla hyväksynnällä esimerkiksi vahvistetulla s-postilla. Kaikki muut järjestelyt ovat mitättömiä.

Sopimuksen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia ja oikeuskäytäntöä. Riitaisuudet ratkaistaan kauppiaan kustannuksella suomalaisessa tuomioistuimessa omistajien kotipaikkakunnalla tai heidän määräämällä paikkakunnalla. Tulkintaerimielisyyksissä, syystä riippumatta, noudatetaan sitä tulkintaa joka lähinnä vastaa Mealstonin tulkintaa.

Sopimuksen käyttöehdot pähkinänkuoressa kiireiselle 1)

 • Tämä on Suomen lakiin perustuva sopimus
 • Palvelu on yleisölle ilmainen mutta kauppiaalle (Ravintola tmv.) maksullinen
 • Mealston veloittaa kiinteän tilauskohtaisen palkkion 0,50€
 • Kauppias voi tarvittaessa käyttää Mealstonin tarjoamaa maksupalvelua. Siitä veloitetaan kiinteä maksupalkkio 0,50€ kattaen verkkopankkimaksut muttei korttimaksuja joista korttiyhtiöt veloittavat lisäksi n. 2% provisiota tilauksen arvosta
 • Mealstonin omistajat yksin vastaavat, omistavat ja hallinnoivat sivuston toimintaa mahdollistavat ohjelmat, kauppiaalla ja yleisöllä ei ole mitään oikeuksia niihin
 • Yleisö maksaa tilauksensa suoraan kauppiaalle ei Mealstonille
 • Mealston ei takaa, vastaa eikä korvaa mistään mitään kellekään koskaan
 • Kauppias yksin vastaa palveluun toimitetusta aineistosta
 • Mealston saa käyttää rajoituksetta ja veloituksetta kauppiaan tietoja markkinoinnissaan
 • Kauppias hyväksyy sopimuksen käyttöehdot rekisteröitymällä palveluun
 • Irtisanominen astuu voimaan heti poistamalla tilitiedot
 • Muutokset sopimusehtoihin todistettavasti ja kirjallisena sekä kummankin osapuolen hyväksyminä, kaikki muut järjestelyt mitättömiä
 • Riitaisuudet ratkaistaan KO:ssa omistajien kotipaikkakunnalla kauppiaan kustannuksella
 • Ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverottomia (Alv 0%)

1) Yhteenveto on viitteellinen, se ei ole tarkoitettu juridisesti sitovaksi sopimustekstiksi. Silti, mikäli pähkinänkuoriehdot ovat ristiriidassa muita sopimusehtoja tai lainsäädäntöä vastaan tai niitä ei ole lainkaan listattu sopimusehdoissa, pätee riitatilanteessa se tulkinta jonka omistajat edustaa.

2) Esimerkkilaskelmia tilauksen kokonaishinnasta:

Kokonaishinta kun tilaus maksetaan esimerkiksi käteisellä

eli kauppias ei käytä Mealstonin tarjoamaa maksupalvelua vaan järjestää sen itse tai hyväksyy vain käteismaksun. Tilauksen arvolla ei ole merkitystä, tilauspalkkio on kiinteä

0,50€/tilaus

Kokonaishinta kun tilaus maksetaan verkkopankkimaksuna

eli kauppias käyttää Mealstonin tarjoamaa maksupalvelua. Tilauksen arvolla ei ole merkitystä, palkkio on kiinteä

1,00€/tilaus

(0,50€ Mealstonin tilauspalkkio+ 0,50€ maksupalkkio)

Kokonaishinta kun tilaus maksetaan korttimaksuna

eli kauppias käyttää Mealstonin tarjoamaa maksupalvelua ja tilaus maksetaan kortilla laskennallisella arvioidulla 2% palkkiolla.

Jos tilauksen arvo on esimerkiksi 10€, kokonaishinnaksi tulee

1,20€/tilaus

(0,50€ Mealstonin tilauspalkkio + 0,50€ maksupalkkio + 0,20€ korttiyhtiön palkkio)

Jos tilauksen arvo on esimerkiksi 25€, kokonaishinnaksi tulee

1,50€/tilaus

(0,50€ Mealstonin tilauspalkkio+ 0,50€ maksupalkkio + 0,50€ korttiyhtiön palkkio)

Jos tilauksen arvo on esimerkiksi 50€, kokonaishinnaksi tulee

2,00€/tilaus

(0,50€ Mealstonin tilauspalkkio+ 0,50€ maksupalkkio + 1,00€ korttiyhtiön palkkio)

Jos tilauksen arvo on esimerkiksi 100€, kokonaishinnaksi tulee:

3,00€/tilaus

(0,50€ Mealstonin tilauspalkkio+ 0,50€ maksupalkkio + 2,00€ korttiyhtiön palkkio)

Huomaa!

Ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverottomia. Korttimaksuesimerkeissä on käytetty suuntaa-antava 2% palkkio tilauksen arvosta. Palkkio vaihtelee todellisuudessa mm. ajankohdasta, korttityypistä ja –yhtiöstä riippuen.