Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

Julkaistu: 7.7.2015
Päivitetty 8.7.2015

Rekisterinpitäjä

mealston.com

Rekisterin hoitaja

Asiakas- ja kuluttajapalvelu osoitteessa [email protected]

Rekisterin nimi

Asiakkaan valtuuttama käyttäjä: User

Rekisterien tarkoitus

Asiakkuuden tunnistaminen, käyttö, ylläpito ja markkinointi sekä palveluiden kehittäminen.

Rekisterien tietosisältö

User: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Order: Käyttäjä id, tilauksen maksutapa, toimitus- katuosoite, postinumero ja kaupunki.

Lisäksi rekisterien tarvitsema metadata ja tilapäiset tiedon käytössä tuotetut muut asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten:
Tilastotiedot, esim. ostot, tilatut palvelut, asiakashistoria, tietoa palveluiden käytöstä sekä tuotehistoria.

Tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaan valtuuttamalta edustajalta, käyttäjältä, palveluun liityttäessä sekä tämän asiakkuuden aikana tuottamista ja ylläpitämistä tiedoista kattaen myös mahdollisia yleisön asiakkaalle tekemiä rekisteröintejä ja tilauksia.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja luovutetaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojausperiaatteet

Tiedot tallennetaan sähköisesti. Ainoastaan mealston.com:n valtuuttamilla on oikeus käyttää ja ylläpitää henkilötietolain alaisia rekistereitä. Heillä on henkilökohtainen rekisterissä kryptattu käyttäjätunnus ja salasana. Jokaisella palveluun kuuluvalla yrityksellä ja käyttäjällä sekä yleisöllä on pääsy ainoastaan omiin tietoihin. Järjestelmä on salattu ja suojattu palomuurilla, joka estää ulkopuolisten tahojen pääsyn järjestelmään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys mealston.com:n asiakas- ja kuluttajapalveluun. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys mealston.com:n asiakas- ja kuluttajapalveluun.


Tietosuojalauseke

Julkaistu 7.7.2015
Päivitetty 7.7.2015

Pähkinänkuoressa

Teemme kaikkemme miellyttävän ja laadukkaan kävijäkokemuksen tuottamiseksi ja parantamiseksi. Siksi käytämme kaikkia tarvittavia nykytekniikan mahdollistamia työkaluja kuten evästeitä, ulkoisia linkkejä ja kävijäliikenten tilastollista seurantaa sekä yhteisöpalvelujen sosiaalisia laajennuksia. Huonoa palvelua kaipaava kävijä voi ruoskia itseään estämällä evästeiden käyttöä, tilastollista seurantaa ja näkyvyyttään sosiaalisille laajennuksille. Kävijän om myös hyvä tietää ettemme luovuta tietoja ulkopuolisille muuta kuin vankeuden tai tuntuvien korvausvaatimusten uhalla, jos silloinkaan. Lopuksi, lupaamme markkinoida parhaaksi katsomallamme tavalla ja aikajänteellä palveluitamme rekisteröityneille asiakkaillemme aina kun meillä on asiaa kuten esimerkiksi uusien lisätoimintojen julkistamisen yhteydessä. Tämänkin mieluiten keskiajassa elävä käyttäjä voi halutessaan estää. NSA:n ja muiden tiedustelupalveluiden tekeleistä emme vastaa emmekä tiedä sen enempää.

Yleistä

Miellyttävän, laadukkaan ja korkeatasoisen kävijäkokemuksen turvaamiseksi hyödynnämme palveluksessamme kaikkia tarvittavia tekniikkoja kuten evästeitä (“cookies”), ulkoisia linkkejä ja sosiaalisia laajennuksia sekä ns. analytiikkaa (“analytics”) eli kävijäliikenteen tilastollista seurantaa. Emme luovuta asiakas, kävijä tai palvelumme käytöstä kertyvää tietoa ulkopuolisille. Emme yhdistä tai kerää palvelumme käytöstä kertyvää tietoa asiakkaan ja/tai käyttäjän tietoihin ilman tämän suostumusta. Markkinoimme ainoastaan rekisteröityneille asiakkaillemme heidän niin halutessan.

Evästeet

Käytämme evästeitä paikantamistiedon tallentamiseen, kävijäliikenteen tilastointiin sekä mahdollistamaan ja helpottamaan digitaalisten palveluidemme käyttöä.

Linkit

Sivustollamme on oleellisena osana palveluamme linkkejä asiakkaidemme ja myös kolmannen osapuolen verkkosivuille.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustollamme on yhteisöpalveluiden (Facebookin, Twitter, Instagram ymv.) sosiaalisia laajennuksia (“Social Plugins”), jotka latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta. Emme lähetä asiakastietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Lisätietoa yhteisöpalveluiden tietosuojasta heidän omilta sivuiltaan:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Kävijätilaston käyttö

Kävijämäärien seurannassa tilastoimme ja seuraamme anonyymisti kävijäliikennettä. Tilastotietoa käytämme palvelun laadun varmistamiseksi ja mainosrahoituksemme tarpeisiin. Tilastoinnin tuottamiseksi Google käyttää luvallamme sivustollamme evästeitä. Asiakastietoa ei välity Googlelle tai muille ulkopuolisille.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Kävijä voi estää evästeiden käyttöä muuttamalla selaimensa asetuksia. Tämä vaikuttaa haittaavasti palvelumme toiminnallisuuteen. Kävijä voi myös estää kävijätilastoinnin asentamalla selaimeensa lisäosan Asiakas voi estää yksilöivien henkilötietojensa näkyvyyden myös nk. sosiaalisille laajennuksille käyttämällä palvelumme sivuja olemalla samanaikaisesti kirjautumatta yhteisöpalveluihin.


Tarkemmin henkilötietojen käytöstä rekisteriseloste kohdasta yllä ja Tietosuojavaltuutetulta

.